Psycholoog Pijnrevalidatie 

Ortius is een zorginstelling die gespecialiseerd is in de behandeling van chronische pijn waarbij het gedachtengoed van Positieve Gezondheid een elementaire basis is van ons behandeltraject. Onze medisch specialistische zorgtrajecten hebben als doel patiënten met chronische pijn binnen 12 weken weer duurzaam maatschappelijk te laten participeren. Hiervoor staan revalidatieartsen, fysiotherapeuten en psychologen in vijf vestigingen ter beschikking. We werken vanuit een multidisciplinaire aanpak, met een flexibele opzet m.b.t. behandelmodules. Bij alles wat we doen staat het resultaat voor de patiënt en maatschappelijke participatie centraal. 

De professionals die in dit concept werken zijn gericht op efficiënt samenwerken, korte lijnen met betrokken instanties/verwijzers/collega medici en fungeren zelfstandig als rechterhand van de revalidatiearts. Ieder is zowel persoonlijk als met het team verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde revalidatiezorg en het te behalen resultaat voor de patiënt. Een hecht team vormen, goed samenwerken en veiligheid voelen bij je collega’s is essentieel voor het slagen van multidisciplinair werken voor de patiënt. We verwachten daarom een open en kritische en constructieve houding van elkaar. Onze revalidatiezorg Ortius is een dienstverlening die zich aan het ontwikkelen is. Het aanpassen en verfijnen van de zorg, maakt dat we ons steeds beter kunnen toespitsen op de wensen van patiënt, verwijzer, verzekeraar en medewerker. 

Wat houdt Psycholoog Pijnrevalidatie bij Ortius in?

 • Je bent verantwoordelijk voor de gestelde doelen en kwaliteitscriteria.
 • Je draagt de kernwaarden duurzaamheid, resultaatgerichtheid, veerkrachtigheid en enthousiasme uit.
 • Je wisselt ervaringen uit met collega’s en signaleert mogelijkheden om de kwaliteit van de behandeltrajecten te verbeteren.
 • Je neemt deel aan multidisciplinaire overlegstructuren.
 • Je houdt gedurende het gehele traject contact met de patiënt, volgt het verloop en de resultaten van de behandeling en legt deze vast in het EPD.
 • Je bent voor de patiënt het eerste aanspreekpunt met betrekking tot (dreigende) problemen van zowel medisch inhoudelijke als organisatorische aard. Je zorgt hierbij, in overleg met het team en eventuele andere disciplines, voor een resultaatgerichte oplossing.
 • Je stelt in alles het resultaat voor de patiënt en maatschappelijke participatie centraal.

Hoe je dag eruitziet: 

Na je kop koffie start je je computer op om nog even in het EPD te duiken van je eerste patiënt. De gemaakte afspraken van de vorige sessie zijn je niet helemaal duidelijk dus je loopt nog even naar Noor, dat is de zorgcoach van deze patiënt, voor verdere toelichting. Om 8:30 haal je je patiënt op uit de wachtkamer voor de sessie aandachtstraining. Na de sessie werk je het EPD bij zodat je collega verder kan met jouw bevindingen. Vervolgens geef je nog de sessies Mijn persoonlijke kracht en Sensitisatie en sluit je af met een sessie Mentaal welbevinden. Dan is het tijd voor de lunch samen met je collega’s. Na de lunch voer je een psychologisch onderzoek uit bij een nieuwe patiënt gevolgd door een interdisciplinair overleg met het behandelteam over een patiënt die dreigt zijn doelen niet te halen. Je agenda is aan het einde van de middag leeg, maar je hebt nog genoeg te doen. Een belafspraak met een verwijzer, twee patiënten terugbellen en samen met een collega heb je geïnitieerd een samenvatting van een interessant boek te maken. Aan het einde van de dag besluit je nog met een sessie bewegen is gezond mee te gaan van je collega fysiotherapeut Bas, altijd leerzaam!en mee te kijken van je collega psycholoog Laureen, altijd leerzaam!

Ortius vraagt van je: 

 • Affiniteit met revalidatiezorg.
 • Een afgeronde master, voorkeur in klinische psychologie of klinische neuropsychologie.
 • Certificering in EMDR is een pré
 • Het dienstmerk psycholoog NIP dragen.
 • De basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) is een vereiste; de psycholoog dient na 1440 uur werkervaring zelf zorg te dragen voor de registratie psycholoog NIP. Dit betekent dat elke psycholoog die in dienst treedt bij Ortius na een jaar de titel psycholoog NIP moet kunnen voeren.
 • Goede communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • Ervaring met geautomatiseerde verslaglegging.

Ortius biedt: 

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Een organisatie in ontwikkeling, met een gemotiveerd team dat plezier in werk belangrijk vindt! Een veelzijdige functie, ontwikkeling is gericht op zowel professioneel als persoonlijk vlak. 

Contactinformatie: Herken jij jezelf en is je interesse aangewakkerd? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar Maud Merks via solliciteren@ortius.nl