Ortius Revalidatie

Pijnrevalidatie

Wanneer een patiënt voor zijn – chronische – pijnklachten is uitbehandeld in de eerste- en/of tweedelijnszorg en de klachten blijven bestaan, wordt vaak een indicatie gegeven voor revalidatiebehandeling in een revalidatiecentrum.

Hoe langer de pijn bestaat, hoe groter de kans is dat op zeker moment niet alleen fysieke maar ook psychische en sociale aspecten in toenemende mate een complexe rol spelen bij de instandhouding van de klachten.

Met behulp van pijnrevalidatie proberen we samen met de patiënt de invloed van chronische pijn en vermoeidheid terug te dringen zodat de patiënt beter lichamelijk, mentaal en maatschappelijk (bio-psycho-sociaal) kan functioneren.

Pijnrevalidatie moet ertoe bijdragen dat patiënten hun capaciteiten kunnen vergroten of nieuwe capaciteiten ontwikkelen, in overeenstemming met hun mogelijkheden en in harmonie met hun omgeving.


Hoe ontstaat chronische pijn?

Het antwoord op deze vraag is ingewikkeld, omdat verschillende factoren invloed hebben. De revalidatie gebruikt vaak het biopsychosociaal model om het ontstaan van chronische pijn uit te leggen.
Het biopsychosociaal model noemt drie factoren die van invloed zijn bij pijnklachten, namelijk biologische (lichamelijke), psychische (mentale) en sociale (omgevings) factoren.
Bij kortdurende pijn gaat het vooral om biologische factoren. Bij langdurige pijn en bij de beperkingen die dan ontstaan in de dagelijks activiteiten, spelen vooral psychosociale factoren een rol.
Iemand die erg perfectionistisch of gevoelig voor stresssituaties is, kan eerder chronische pijnklachten ontwikkelen, dan iemand zonder deze kenmerken. Iemand die bang is dat de pijn een ernstige oorzaak heeft, kan denken dat bewegen verdere schade aanricht. Hij of zij doet dan weinig en kan overgevoelig raken voor alles wat pijn kan veroorzaken. Op deze manier herstelt iemand niet goed van de pijnklachten.
Dit geldt ook voor iemand die juist heel veel doet, niet toegeeft aan de pijn en door alle pijn heen bijt. Ook hier is het risico dat deze persoon niet goed herstelt en zichzelf overbelast.

Het ingewikkelde proces van chronische pijn maakt dat pijnrevalidatie, als multidisciplinaire behandeling van groot belang is. Alleen dan zijn problemen in onderlinge samenhang te beoordelen en worden behandelingen op elkaar afgestemd. Deze aanpak vergroot de kans op een succesvolle behandeling.