Poliklinische revalidatiezorg

Ortius is sinds 2017 gevestigd als poliklinische revalidatiekliniek.  De poliklinische revalidatiebehandeling van Ortius is gericht op gezondheid en gedrag in plaats van ziekte en zorg.  Uitgangspunt hierbij is dat maatschappelijke participatie in grote mate bijdraagt aan de gezondheid van mensen. De resultaatgericht poliklinische revalidatiezorg wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team van behandelaars onder verantwoordelijkheid van revalidatieartsen.

Voor wie?

De poliklinische revalidatiebehandeling is bedoeld voor patiënten met chronische pijn, chronische vermoeidheid en chronische klachten aan het bewegingsapparaat. Patiënten komen in aanmerking voor deze revalidatiezorg na een verwijzing door huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Verwijzing vindt plaats als de klachten een continu en progressief verloop hebben, er sprake is van multi-causaliteit (co-morbiditeit) en de klachten tenminste 3 maanden hebben aangehouden. Hierbij hebben eerdere behandelingen in de eerste en tweede lijn niet het gewenste resultaat opgeleverd. De revalidatie-arts stelt vervolgens de revalidatie-indicatie en de revalidatie- behandelingsindicatie vast. Het revalidatieconcept is niet bedoeld voor patiënten met psychiatrische beelden, verslaving (drugs en drank) en suïcidaliteit. Een externe ‘focus of control’ of een beperkte motivatie worden gezien als een relatieve contra-indicatie.

Diagnostiek

Om in aanmerking te komen voor diagnostiek, als onderdeel van de poliklinische revalidatiebehandeling, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Elke behandeling begint met een aantal testen en onderzoeken, bestaande uit:

  • Een uitgebreide vragenlijst (thuis invullen of bij Ortius)
  • Startgesprek met de revalidatiearts (0,5 uur)
  • Fysiotherapeutisch onderzoek (2 uur)
  • Psychologisch onderzoek (1 uur)
  • Beoordeling van de test- en onderzoekgegevens en indicatiestelling door de revalidatiearts en verantwoordelijk medicus (0,5 uur)
  • Eindgesprek met cliëntverantwoordelijke (1 uur)

Indien nodig wordt het onderzoek uitgebreid met aanvullend medisch specialistisch onderzoek. Na akkoord bij indicatiestelling door de revalidatiearts en na ondertekening van de behandelovereenkomst kan er met de revalidatiebehandeling gestart worden.

Start poliklinische revalidatiebehandeling

De poliklinische revalidatiebehandeling duurt in totaliteit 16 weken. Bij aanvang van de behandeling krijgt u een planning voor een aantal weken. Zo weet u op voorhand wanneer u bij ons verwacht wordt. Gemiddeld bent u 10 tot 15 uur per week gedurende uw traject twee tot drie dagdelen in ons expertisecentrum.

Vergoeding

Op grond van de Zorgverzekeringswet dient elke zorgverzekeraar de poliklinische revalidatiebehandeling te vergoeden. U hoeft hiervoor dus geen aanvullende verzekering te hebben. Zoals bij alle specialistische zorg welke vergoed wordt vanuit de Zorgverzekeringswet, is ook bij de poliklinische revalidatiebehandeling het wettelijk verplichte eigen risico van toepassing. Uw zorgverzekeraar kan dus dit wettelijk verplicht eigen risico bij u in rekening brengen, voor zover u dit nog niet hebt verbruikt.

Eigen risico

Zoals bij alle specialistische zorg, is op onze behandeling de ‘eigen risico regeling’ van toepassing. Er kan door uw zorgverzekeraar jaarlijks aanspraak worden gemaakt op uw eigen risico, voor zover u dit nog niet heeft verbruikt. Wanneer uw behandeling zich uitstrekt over twee verschillende kalenderjaren, bestaat de mogelijkheid dat uw verzekeraar voor beide jaren uw eigen risico aanspreekt. Of dit zo is, zullen wij voor aanvang van de behandeling met u doornemen.

Kosten behandeling

De prijs voor onze behandeling wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ortius heeft daar niets over te zeggen. Voor de behandeling krijgt u – afhankelijk van de duur van de behandeling – van ons een of meerdere volledig gespecificeerde facturen, die precies weergeven welk zorgproduct wordt gefactureerd, welke behandel­min­uten u heeft gehad en tegen welke vergoeding.

Zorgvoorwaarden

Voor meer informatie download de PDF met de Zorgverlening Voorwaarden.