Veerkracht: Uitkomst of proces?

Veerkracht is enerzijds een bekend begrip maar blijkt bij het overdenken ervan complexer en omvattender dan gedacht.

Tijdens de nascholing zal het begrip onderzocht worden in zijn kern: hoe definiëren wij het, hoe kunnen wij het onderzoeken en er een uitspraak over doen.

Wat betekent veerkracht of het ontbreken ervan voor onszelf en voor onze patiënten, hoe kunnen wij onze veerkracht vergroten voor onze patiënten en op welke manier kunnen wij dit aan hen overbrengen en hen motiveren tot gedragsverandering.

Ook zullen we onderzoeken wat veerkracht betekent voor organisaties, dat kan een gezondheidscentrum zijn, een afdeling in een ziekenhuis maar ook een maatschap, alle vormen van samenwerking waarbij veerkracht een belangrijke rol speelt. Wat zijn kenmerken van een veerkrachtige organisatie en waar liggen de valkuilen en kansen.

Dit alles zal zoveel mogelijk interactief onderzocht en besproken worden waarbij steeds vanuit de theorie naar de klinische praktijk en vice versa zal worden geschakeld.

Meld u direct aan voor onze nascholing.