Aanmelden patiënt

Voor het volgen van een poliklinische revalidatiebehandeling is er altijd een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

  • De poliklinische revalidatiebehandeling is bedoeld voor mensen met chronische pijn en/of pijnvermoeidheid.
  • Mensen, die hun klachten niet of nauwelijks zien afnemen, ondanks de optimale zorg van huisarts, fysiotherapeut of psycholoog.
  • De klacht minstens gedurende 3 maanden aanwezig is
  • Er meerdere factoren meespelen als oorzaak en er in de voorafgaande behandelingen (stepped care) geen afdoende succes kon worden behaald.
  • Het revalidatieconcept is niet bedoeld voor patiënten met alléén enkelvoudige psychische klachten, verslaving (drugs en drank) of suïcidaliteit.
  • Patiënt dient de Nederlandse taal machtig te zijn. (Spreken, schrijven en lezen)

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via 085-0700 100