HET ONDERZOEK

Pijn is bij iedereen anders. Ook bij jou. De ingewikkelde samenhang van factoren bij chronische pijn vereist een zorgvuldige analyse door een interdisciplinair behandelteam.
Dit team bestaat uit een revalidatiearts, fysiotherapeuten en psychologen. Zo zijn problemen in onderlinge samenhang het allerbest te beoordelen. Als er extra informatie nodig is wordt er nauw samengewerkt met jouw huisarts of andere specialisten.

DE BEHANDELING

Het doel van Ortius is dat je als mens weer optimaal kan functioneren. Dat betekent bijvoorbeeld weer deelnemen aan werk en gezin, het dagelijks leven, aan de maatschappij. Alles binnen de mogelijkheden en de beperkingen.

De behandeling bestaat uit verschillende modules met een onderlinge samenhang. Centraal staan je persoonlijke doelen. Deze
formuleren we samen, en zijn onze stip aan de horizon. Maatwerk betekent op jouw situatie ingericht, wij helpen daar waar nodig. Deze samenwerking vergroot de kans op een succesvolle behandeling. Want revalideren doe je niet alleen.

PIJNEDUCATIE

Je krijgt bij het starten van je traject een werkboek waarin alle sessies staan beschreven.
Gedurende het behandeltraject leer je vanuit je eigen persoonlijke waarden een nieuw evenwicht te hanteren en vanuit dat evenwicht activiteiten op te bouwen. We besteden aandacht aan het voelen van pijn en het veranderen van het denken over pijn. Er wordt informatie gegeven over de verschillende aspecten van pijn, zodat je jouw eigen pijngevoelens en wat je verwacht te voelen bij pijn, beter kan leren begrijpen.
Bij ons leer je activiteiten anders te doen. Dat kan ook betekenen dat je leert te accepteren dat deze soms wel en soms niet kunnen. En hoe daar dan het beste mee om te gaan. Ontspannen is net zo belangrijk als inspannen. Gedurende het traject richten we ons op activiteiten ondernemen ondanks de aanwezigheid van klachten. Activiteiten die aansluiten bij je eigen wensen en waarden. Door middel van fysieke trainingen ga je werken aan je lichamelijke functies zoals spierkracht, coördinatie, snelheid, bewegingsmogelijkheden en uithoudingsvermogen.
Het doel is dat je aan het einde van je behandeltraject je sterker en weerbaarder voelt.

Niet de pijn, maar jij hebt de regie over je leven.

VERGOEDING DOOR JOUW ZORGVERZEKERAAR

Revalidatiezorg zit in de basisverzekering en wordt vergoed door jouw zorgverzekeraar. Hiervoor is een indicatiestelling van de revalidatiearts nodig. Jouw zorgverzekeraar kan je vragen om een medische verklaring. Deze kan ingevuld en ondertekend
worden door de behandelend revalidatiearts. Het verplichte jaarlijkse eigen risico is voor je eigen rekening, indien nog niet verbruikt.