Integrale pijnketenzorg

Ortius hecht veel waarde aan het continue verbeteren van de kwaliteit van de zorg bij patiënten met chronische pijn of pijnvermoeidheid. Wij ondersteunen of organiseren samenwerkingsverbanden om kennis te verbeteren en zorgpaden te ontwikkelen in regio’s van onze klinieken.

Stepped care zorg

Zorgprofessionals betrokken bij de zorg voor patiënten met chronische pijn maken onderdeel uit van een multidisciplinair (transmuraal) ‘zorgketenteam’. Een dergelijk multidisciplinair team kan bestaan uit een arts, verschillende paramedici, een psycholoog en/of psychiater, een farmacoloog, pijnconsulent en ketenzorgcoördinator. Ortius werkt graag samen met andere zorgprofessionals om deze integrale zorgpaden bij chronische pijn en/of vermoeidheid te ontwikkelen. Wilt u weten wie hier vanuit Ortius het aanspreekpunt is in uw regio dan kunt u contact opnemen met de Ortius kliniek bij u in de buurt.