WAT IS CHRONISCHE PIJN?

Uit een groot Europees onderzoek blijkt dat ongeveer één op de vijf mensen lijdt aan chronische pijn. In Nederland zijn dat ruim drie miljoen mensen.
Pijn wordt door het internationaal instituut voor onderzoek naar pijn (IASP) omschreven als “een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging”.
Met andere woorden; pijn heeft zowel een lichamelijke als mentale beleving en is dus complexer dan men denkt, zeker als de pijn lang aanhoudt. De invloed van factoren uit de omgeving bij het ontstaan en onderhouden van pijn zijn niet langer te ontkennen. Belangrijk is te weten dat het continu hebben van pijn een verandering van beleving en gedrag kan veroorzaken.

Omdat pijn je vaak belemmert bij het dagelijks functioneren, heeft het invloed op de kwaliteit van leven en je stemming. Veel mensen met chronische pijn verzuimen van hun werk.
Sommigen verliezen hun werk en inkomen. Pijn maakt veel emoties los en kan zo bijvoorbeeld leiden tot angst of een depressie.


WANNEER NOEMEN WIJ PIJN CHRONISCH?
  • Pijn die minimaal zes weken aanwezig is.
  • Continu of afwisselend aanwezig is.
  • Wordt gekenmerkt doordat de pijn niet goed kan worden verklaard door een beschadiging in het lichaam.
  • Chronische pijn kan spontaan ontstaan of overblijven na een lichamelijke beschadiging(acute pijn) waarbij men niet meer volledig lijkt te herstellen.

DE VOLGENDE PIJNKLACHTEN WORDEN VAAK BENOEMD ALS CHRONISCHE PIJN:
  • chronische complexe pijnklachten in botten en spieren bijv. fibromyalgie;
  • chronische rug- of bekkenklachten;
  • chronische klachten aan de nek, schouder en/of arm bijv. whiplash syndroom of RSI;
  • artrose (slijtage);
  • pijnvermoeidheidsklachten met als klachten chronische vermoeidheid, verstoorde slaap, buikklachten, hoofdpijn en pijn in het bewegingsapparaat.

ZO KOM JE IN AANMERKING VOOR PIJNREVALIDATIE

Medisch specialistische pijnrevalidatie is geschikt als je langer dan 3 maanden klachten hebt. En die ondanks de goede zorg van jouw huisarts, fysiotherapeut of psycholoog niet het gewenste resultaat oplevert. Voor medisch specialistische pijnrevalidatie is er een verwijzing nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.


INFORMATIEGESPREK

Het is altijd mogelijk om middels een kennismakingsgesprek vragen te stellen over pijnrevalidatie. Het is goed de juiste verwachtingen te hebben van medisch specialistische pijnrevalidatie. Naast de gelegenheid om vragen te stellen, is het prettig om kennis te maken en een beeld te krijgen van het behandelcentrum bij u in de buurt.

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek?