Chronische pijn: van lijden tot leiden

De voordracht heeft 3 centrale aandachtspunten die gestructureerd worden uitgewerkt:

1 Het concept Chronische pijn
in het eerste deel wordt Pijn gedefinieerd en de wijze waarop Pijn in de loop van de afgelopen eeuwen werd benaderd vanuit wetenschap en kliniek. Chronische pijn wordt verder uitgediept vanuit het concept van biopsychosociaal model, sensitisatie en neuroplasticiteit. De informatie wordt geïllustreerd met enkele filmpjes die verhelderen op welke wijze sensitisatie werkt. Ook wordt de vraag verhelderd in hoeverre ook desensitisatie mogelijk is.

2 Klinische aspecten van Chronische pijn
In het tweede deel staat de vraag centraal wat op klinisch niveau de consequenties zijn van de theorie van het biopsychosociale Pijnmodel. Hoe werken pijncentra, hoe wordt gediagnosticeerd, wat is het verschil tussen multi- en interdisciplinaire pijndiagnostiek, wat zijn basiseisen die aan interdisciplinair werken gesteld dienen te worden.

3 De psychologie van chronische pijn: Theorie en klinische praktijk
In het derde deel staat de vraag centraal wat de psychologische dimensie van de pijnbeleving is, wat is de circulaire invloed van pijncognities en stemming op de pijnbeleving, hoe kunnen deze binnen een pijnbehandeling beïnvloed worden, zowel door de psycholoog als door de medisch specialist. Welke psychologische theorieëen leveren een bijdrage aan het begrijpen van pijn en welke handvaten bieden zij binnen diagnostiek en behandeling, in hoeverre is er een zingevende dimensie belangrijk bij het pijnlijden en op welke wijze kan deze dimensie versterkt worden binnen een pijnbehandeling.

Meld u direct aan voor onze nascholing.