NASCHOLING POSITIEVE GEZONDHEID

Positieve Gezondheid
Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen fiksen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Of zoals Machteld Huber het definieert: ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’.

Doel van de nascholing
Deze inspirerende interactieve sessie over Positieve Gezondheid is bedoeld als bewustwording van de mogelijkheden. Deelnemers krijgen een duidelijk beeld van Positieve Gezondheid, doen ervaring op met het gespreksinstrument (Spinnenweb), gaan in gesprek over Positieve Gezondheid en ontdekken wat het gespreksinstrument kan betekenen in hun rol als zorgprofessional. Daarnaast zal onze revalidatiearts een toelichting geven hoe Positieve Gezondheid en het Spinnenweb onderdeel is binnen het pijnrevalidatieprogramma van Ortius.

Informatie over Institute for Positive Health
Institute for Positive Health is dè motor achter de beweging Positieve Gezondheid. De stichting is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed. Het instituut wil de beweging die ontstaan is rond Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. (zie www.iph.nl voor meer informatie)

IPH institute for positive health

Meld u direct aan voor onze nascholingen