Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Hier kunt u lezen wat u kunt doen.

Alle medewerkers van Ortius doen hun uiterste best om goede zorg te bieden. Toch kan het zijn dat u niet volledig tevreden bent. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Hier leest u wat u kunt doen met uw klacht of opmerkingen.

  1. Bespreken met arts en/of zorgcoordinator
    • Het beste is om eerst contact op te nemen met uw zorgcoach of zorgcoördinator. Hij of zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Als hij/zij niet weet dat u ontevreden bent, dan is het ook niet mogelijk om te proberen uw klacht op te lossen. De ervaring leert dat een groot deel van de klachten op deze manier kan worden verholpen.
    • Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost dan kunt u vragen naar de Revalidatiearts en een afspraak met hem maken.
  2. Indienen klacht bij externe klachtenfunctionaris van Klachtconsult.nl (zie beschrijving in de regeling)
  3. voorleggen aan externe geschillencommissie.