Ortius Medisch specialistische revalidatie richt zich op patiënten(groepen) met:

Onze poliklinische revalidatiebehandeling richt zich op patiënten met verlies van functioneren als gevolg van chronische klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, chronische pijn en vermoeidheid, waarbij het vermoeden bestaat dat ook psychische- en sociale factoren een rol spelen.

 1. Somatische ziekten of aandoeningen die leiden tot complexe en/of ingrijpende stoornissen en beperkingen van het bewegingsvermogen;
 2. Somatische aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (inclusief sensitisatie bij chronische pijn) die leiden tot ingrijpende stoornissen en beperkingen in communicatie en/of cognitie/gedrag, ook als defecten in het bewegingsvermogen niet (meer) aanwezig zijn;
 3. Chronische pijn van het bewegingsapparaat, zowel aspecifiek (er is geen of zijn onvoldoende lichamelijke afwijkingen voor de klachten) als specifiek (er is een lichamelijke afwijking die de klachten verklaart) die leidt tot ingrijpende beperkingen van zowel het bewegingsvermogen als op het niveau van activiteiten en participatie;
 4. Somatische Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) die leiden tot complexe, ingrijpende beperkingen van zowel het bewegingsvermogen als op het niveau van activiteiten en participatie;

In de richtlijn SOLK concluderen Aaron e.a. (2001) op basis van een uitgebreide literatuurview dat er een substantiële overlap is tussen de verschillende functionele syndromen en dat de gemeenschappelijke kenmerken belangrijker zijn dan de verschillen tussen de functionele syndromen. Patiënten die voldoen aan de criteria van een syndroom hebben vaak ook de symptomen van andere syndromen (Aaron e.a., 2001).

De klachtenclusters:

 • Pijnvermoeidheid, met als klachten chronische vermoeidheid, verstoorde slaap, buikklachten, hoofdpijn en pijn in het bewegingsapparaat.
 • Cardiorespiratoir, met pijn op de borst, hartkloppingen en kortademigheid.

U kunt op diverse manieren een patiënt naar Ortius verwijzen voor een poliklinische revalidatiebehandeling middels onderstaande mogelijkheden:

 1. Via het online aanmeldformulier  (de verwijzing komt rechtstreeks beveiligd bij ons binnen)
  Bij het online aanmelden, vergeet s.v.p. niet alle velden in te vullen en op de knop “verzenden” te klikken.Wij nemen na de aanmelding direct contact met de patiënt op om een afspraak in te plannen voor een informatiegesprek. Vervolgens wordt een afspraak voor de  intake (diagnostiek) ingepland.
 2. Door het invullen van de digitale verwijsbrief (gelieve in te sturen per post, email of per fax)
 3. Voor huisartsen is er de mogelijkheid om te verwijzen via de Zorgdomein applicatie in uw patiënten-registratie software programma. Nog niet aangesloten met Zorgdomein Nederland, bel dan 020 – 4713817 voor meer informatie.

Patiënt insturen voor een poliklinische revalidatiebehandeling