Aanmelden patiënt

Voor het volgen van een poliklinische revalidatiebehandeling is er altijd een verwijzing nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

  • De poliklinische revalidatiebehandeling is bedoeld voor mensen met chronische pijn en/of vermoeidheid. Mensen, die hun klachten niet of nauwelijks zien afnemen, ondanks de optimale zorg van huisarts, fysiotherapeut of psycholoog.
  • In feite betekent dit dat een klacht minstens gedurende 3 maanden aanwezig moet zijn, er meerdere factoren meespelen als oorzaak en er in de voorafgaande behandelingen (stepped care) geen afdoende succes kon worden behaald. U heeft voor de behandeling altijd een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts.
  • Het revalidatieconcept is niet bedoeld voor patiënten met alléén enkelvoudige psychische klachten, verslaving (drugs en drank) of suïcidaliteit.
  • Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
  • Patiënt dient de Nederlandse taal machtig te zijn. (Spreken, schrijven en lezen)

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de desbetreffende vestiging.

Amersfoort, Enschede en Heerenveen 085-0700101

Swalmen 085-0700104

Utrecht 085-0700100

Voorburg 070-7990050

De verwijsbrief kan digitaal worden ingevuld of door het invullen van de Word/PDF versie. Deze kunt u mailen naar verwijzen@ortius.nl