Poliklinische Revalidatie

Heeft u langdurige klachten (> 3 maanden) en bent u hiervoor door artsen of behandelaars reeds onderzocht en behandeld en heeft dit niet geleid tot gewenste resultaten? U kunt zich door uw arts of specialist laten verwijzen voor een revalidatieadvies en/of revalidatiebehandeling.

Aanmelden of verwijzen

Voor een behandeling is er altijd een verwijzing nodig van een huisarts, specialist of bedrijfsarts. Als u een eerste afspraak wilt maken, hebben wij maar een paar gegevens nodig. U kunt het (verwijs)formulier downloaden, online invullen of u kunt ons bellen.

Ortius Medisch Team

De leden van het Ortius medisch team hebben jarenlange ervaring als revalidatiearts, klinisch psycholoog, onderzoeker en opleider en nemen deel aan diverse kennisplatforms betreffende chronische pijn, vermoeidheid (CVS) en SOLK (Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten). Wilt u weten wie onze pijnspecialisten zijn?

Wie is Ortius?

Ortius is een zelfstandige revalidatie kliniek gespecialiseerd in de behandeling van complexe chronische pijn of pijnvermoeidheidsklachten.

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat een aanzienlijk deel van de bevolking lijdt onder chronische pijn of pijnvermoeidheid met een grote variëteit van etiologie. Onbehandelde chronische pijn of pijnvermoeidheid vormt een belangrijk probleem voor het individu, maar heeft ook sterke sociaaleconomische consequenties voor het gezondheidszorgsysteem en de gemeenschap in het algemeen.

Ortius werkt met meerdere samenwerkingspartners aan zorg die toegankelijk, betaalbaar en doelmatig is.

Poliklinische revalidatiezorg

Poliklinische revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

De behandeling bestaat uit 3 fasen:

  1. Intake  de intake wordt uitgevoerd door een revalidatiearts, fysiotherapeut en psycholoog. Na de intake krijgt u van ons een persoonlijk advies in de vorm van een persoonlijk behandelplan. In dat behandelplan staat precies welke behandelmodules wij in uw specifieke geval voorstellen. Dit plan wordt vastgelegd in een behandelovereenkomst. Pas dan beginnen we met de aanpak.
  2. Behandeling – afhankelijk van uw precieze klacht, vraagt een behandeling een tijdsinvestering van 16 weken met in de eerste weken een gemiddelde tijdsinvestering van 5 tot 10 uur per week. Daarna neemt de intensiteit af. Onze behandeling is er in alle gevallen op gericht om u binnen een termijn van acht weken weer maatschappelijk te laten functioneren.
  3. Nazorg – na 3 en 12 maanden vindt er een evaluatie plaats.

Zingeving in de zorg

De zorg van Ortius is gebaseerd op het in de revalidatie gangbare biopsychosociale model, met extra aandacht voor zingeving.

Deze toevoeging past in de recente ontwikkelingen in de zorg waar een toenemend belang van zingeving bij zorgprocessen wordt erkend (zie ‘Signalement Zingeving in de zorg’ van ZonMw, De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, 2016).

Zingeving is een wezenlijk aspect van het menselijk functioneren en behoort een integraal onderdeel van goede, op de persoon afgestemde gezondheidszorg te zijn.

Ortius video

Chronische pijn

Bij Ortius kunt u terecht wanneer er sprake is van chronische pijn (continu of wisselende pijn) en deze langer duurt dan 3 maanden. Chronische pijn kan ineens ontstaan of blijven voortduren na een lichamelijke beschadiging. Pijnklachten die met chronische pijn in verband worden gebracht, zijn bijvoorbeeld fibromyalgie, artrose, hoofdpijn en chronische rug- of nekpijn (lumbago, spit, ischias). Ook kan pijn ontstaan omdat (een deel van) het zenuwstelsel overgevoelig is. Dit heet sensitisatie.

Chronische vermoeidheid

Wanneer u last heeft van pijn en vermoeidheid en u hierdoor problemen heeft met uw dagelijks functioneren dan kan Ortius helpen om de fysieke en mentale belastbaarheid te verbeteren.

Kosten en vergoeding

Revalidatiezorg zit in de basisverzekering en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Hiervoor is een indicatiestelling van een revalidatiearts nodig. Uw zorgverzekeraar kan u vragen om een medische verklaring. U kunt de medische verklaring laten invullen en ondertekenen door uw behandelend revalidatiearts. Het verplichte jaarlijkse eigen risico is echter voor uw eigen rekening